Účtovný výkaz

DLOUHÝ I.T.A.,s.r.o. (IČO: 36386871) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2020103646_IR_2010_694_2011_567442.TIF