Účtovný výkaz

DLOUHÝ I.T.A.,s.r.o. (IČO: 36386871) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2020103646_IR_2011_2039747782012.TIF