Účtovný výkaz

DLOUHÝ I.T.A.,s.r.o. (IČO: 36386871) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2020103646_IR_2012_2015994342013.TIF