Účtovný výkaz

DLOUHÝ I.T.A.,s.r.o. (IČO: 36386871) vykonala dňa 28.07.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF