Účtovný výkaz

DLOUHÝ I.T.A.,s.r.o. (IČO: 36386871) vykonala dňa 28.07.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF